Projektipäälliköiden ja projektihenkilöiden sertifiointia toteuttaa usea organisaatio. Suomessa yleisin on IPMA eritasoiset sertifioinnit. Sertifioinnilla pyritään mittaamaan henkilön tietämystä ja osaamista suhteessa määriteltyyn osaamiseen. Jonkin verran määrittelyt poikkeavat toisistaan. Sertifiointimenettelyjä projektitoimintaan toteutetaan IPMA, PMI, CPM ja Prince2 konsepteille.