CPM® Creative Project Management sisältää osaamisen mittaamisen. Tähän tarkoitukseen sovelutuvat CPM sertifiointimenettelyt. Eirtasoisten sertifiointien avulla projektialan osaajat osoittavat yritykselle, esimiehilleen ja asiakkaille hallitsevansa CPM® määritellyn osaamistason, joka on monipuolinen projektimenettelyjen hallinta. Sertifiointitestaus toteutetaan ohjatusti ja valvotusti. Käytännössä testi on ns. Online palvelu, josta saa heti vastauksen testin onnistumisesta. Hyväksytysti suoritettu testi antaa sertifiointidokumentin (lähetetään postissa).

Sertifioinnissa menestyäkseen tulee tuntea yleisen projektiosaamisen ja CPM erityspiirteet.

Sertifiointeja on kaksi tasoa:

1. Foundation CPM® Sertificate

2. Professional CPM® Sertificate