Microsoft Project

tehokkaaseen käyttöön

Yrityskohtainen koulutus

Microsoft Project seminaarin toteuttaminen yrityskohtaisesti tarjoaa useita etuja:

1.    Kustannustehokkuus. Yrityskohtaisen seminaarin kustannukset vastaavat vain muutaman henkilön osallistumista yleisille kursseille.
2.    Sisällön muokattavuus. Koulutuksen sisältö voidaan kohdistaa yrityksen projektien kannalta keskeisiin asioihin. Myös omia projekteja voidaan käsitellä.
3.    Vain kouluttaja matkustaa. Toteutus yrityksen omissa tiloissa.
4.    Konsultointimahdollisuus. Ennen tai jälkeen koulutuksen voidaan toteuttaa MS Project mukautus (Global.mpt), asetusten valinta ja template-projekti.
5.    Versio valittavissa

This seminar may also be conducted in English.

Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta
info@plusakatemia.com   puhelin  050 4340979

 
msproject

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Microsoft Project

Seminaari toteutetaan yrityskohtaisesti asiakkaan toivomalla MS Project versiolla.Toisen koulutuspäivän lopussa voidaan käsitellä osanottajien omia projekteja.

Kouluttaja    Risto Pelin

Jokaisen luentoaiheen jälkeen on harjoitus. Harjoitukset liittyvät samaan case-esimerkkiin, jolla käydään projektin vaiheet lävitse kurssipäivien aikana. Koulutus toteutetaan yrityksen  atk-luokassa tai käyttäen osanottajien kannettavia tietokoneita, joissa on oltava asennettuna MS Project ohjelma.

 

 

1. KURSSIPÄIVÄ

 

9.00  Projektin hallinta tietokoneella

MS Project  antamat mahdollisuudet

 

Project ohjelman toiminnalliset periaatteet

Tietokanta – tiedon antamismahdollisuudet – tiedon tarkastelu.          Perustietojen määrittäminen ja asetukset. Global.mpt

Asetusten tallentaminen. Organizer-toiminto

 

Aikataulun laadinta

Template-projektit, yleistietojen antaminen ja tallennus

Tehtävien antaminen Microsoft Project ohjelmaan

Tehtäväluettelo-taulukon laatiminen

Työmäärä, resurssiyksikkö ja kalenterikesto. Laskennan vaihtoehdot

Riippuvuuksien merkitys, riippuvuustyypit ja niiden käyttö

 

12.00  Lounas

 

12.40  Janakaavion muokkaaminen

Toimintaverkkotekniikka, pelivarakäsitteet

 

Kalenterien luominen

Yleinen, resurssikalenterit, tehtäväkalenterit

Resurssilaskenta ja -tasaus

Resurssien mukaan ottaminen, peruskäsitteet, resurssitiedot

Resurssilaskenta ja tasaus, ylikuormitukset, viiveen merkitys

Resurssisuunnitelmat, Resource Usage

Resurssipoolin luominen, yhteiset resurssit moniprojektissa

 

Projektin osittaminen (WBS)

Jäsentely (outlining), osaprojektit

Rolled Up-tekniikan käyttö, janat ja etapit samalle riville

- 16.30

 

2. KURSSIPÄIVÄ

 

9.00  Aikataulun lisäpiirteet

Kehittyneet aikataulugrafiikat, Custom Fields

Laskentakaavojen lisääminen tietokenttiin

Omien valikkolistojen laatiminen

Ryhmittely (grouping), Graafiset indikaattorit

 

 

Projektibudjetin laatiminen

Muuttuvat ja kiinteät kustannukset, resurssien kustannusluokat

Toteutuneiden tuntien ja kustannusten raportointi

 

11.50  Lounas

 

12.30  Moniprojektihallinta

Eri vaihtoehdot, niiden edut ja ongelmat

Projektien yhdistäminen , Insert Project

Filtterit ja tiedon seulonta (Sort), AutoFilter

 

Projektin valvonta

Edistymistietojen selvittäminen ja syöttö

Jäljellä oleva työmäärä ja valmius%

Baseline / Current / Actual.Tracking Gantt

Visual Reports ja grafiikan luonti

 

Yritystason projektihallinta ja työryhmäkäyttö

 

Käyttööotto organisaatiossa, käytännön esimerkkejä

Template-projektit, yrityskohtainen standardi ja ohjeistus

 

Omien projektin suunnittelu

Yhteenveto

- 16.00