IPMA D Projektityön ammattilaiskoulutus

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille tiedot ja taidot projektityöstä ja projektien onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Opit nopeasti tehokkaita keinoja projektin onnistumiseen, suunnittelussa, käynnistämisessä, toteutuksessa ja päättämisessä.  Valmennuksen aikana kuulet esimerkkejä käytännön toimista erilaisissa projekteissa. Kurssin sisältö vastaa tietomäärä, jolla menestyy IPMA Level D pätevyystason sertifiointitutkinnosta. Tutkintoja järjestää suomessa Projektiyhdistys ry.

Kenelle: Projektityötä aloittavat henkilöt tai projekteissa mukana olleet, jotka tarvitsevat ammattimaisen projektityön perustiedot ja haluavat vahvistaa osaamisen kansainvälisellä tutkinnolla.
Esitiedot: Osallistuminen ei edellytä erityisiä perustietoja.
Sisältötaso: IPMA Level D pätevyystaso
Materiaali: Osallistujat saavat käyttöönsä suomenkielisen materiaalin.
Valmentaja: Kokenut projektijohtaja Karel Åkerlund

1. PÄIVÄ
Tekniset pätevyydet projektien onnistumiseen
• Johdanto kurssiin
• Projektityö/prosessityö
• Projektihenkilöstön roolit
• Projektin suunnittelu, käynnistäminen, toteuttaminen ja päättäminen
Projektin käynnistämisen prosessi
• Projektin vaatimukset, tavoitteet ja asettaminen
• Projektin laajuus ja tulokset
• Projektiympäristön vaatimukset projektille
Projektin suunnittelu ja organisointi
• Projektin ositus, organisointi, riskienhallinta
• Resurssi- ja aikataulusuunnittelu
Projektin johtaminen, valvonta ja raportointi
• Valvonta ja sen vaikutus
• Lyhyen ja pitkän tähtäimen raportointi
• Raportointi johdolle ja asiakkaalle
• Muutoshallinta
Projektin toteuttaminen
• Projektin käynnistys
• Projektin ohjaus- ja raportointi
• Projektin johtamisen merkitys
Projektin päättäminen
Projektihenkilöstön IPMA D vaatimukset
• NBC 3.0