IPMA sertifiointi prosessi

Projektitoiminnan- ja johtamisen koulutuksemme vastaavat kansainvälisen IPMA A, B, C ja D sertifiointisisältöjä. Koulutuksen suorittaminen luo hyvät edellytykset suorittaa sertifiointitestit. Tutkintoja toteuttaa suomessa Projektiyhdistys ry www.pry.fi Varmista yrityksesi menestyminen valmentamalla ja sertifioimalla organisaatiosi.

Projektiosaamisen sertifiointi, miksi?
Laajentaa ja parantaa henkilöstön tietoja, kokemuksia ja henkilökohtaista asennetta. Jatkaa henkilöstön osaamisen koulutustaan. Parantaa projektinjohtamisen laatua ja tulosten vaikuttavuutta. Saavuttaa paremmin projektien tavoitteet

Organisaation johdolle: Yleisesti hyväksytty mittari henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja siitä syntyvä tuotosten parempi laatu ja vaikuttavuus.

Projektihenkilöstölle: Kansainvälisesti hyväksytty todistus henkilön projektiosaamisesta ja johtamispätevyydestä. Projektinjohtopalvelujen toimittajille: Osoitus henkilöstön ammatillisesta pätevyydestä.

Asiakkaille: Lisävarmuus sille, että he saavat huippuluokan projektiosaamispalvelua henkilöstöltä ja projektipäälliköltä.

IPMA_prosessi_pienempi