Huippuvalmentajamme ovat osaajia, joiden ammatillinen tieto perustuu erilaisiin tutkimustietoihin ja teorioihin liiketoiminnassa, projektihallinnassa, johtamisessa ja kehittämisessä. Heidän laaja käytännön kokemus eri organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä kytkee teoriat käytäntöön. Kouluttajaosaamisessa he osaavat ottaa huomioon organisaatioiden johdon, projektihenkilöstön ja asiakkaiden tarpeet.

 

KarelProjektivalmennus, kehitys- ja toimitusprojektit, IPMA, CPM®

Karel Åkerlund, KM, tekn., tj., valmentaja
puh. 0505502865, karel.akerlund@plusakatemia.com

PLUS Akatemian toimitusjohtaja/valmentaja, joka on toiminut kehittäjänä ja asiantuntijana sekä  johto- ja valmennustehtävissä eri yrityksissä ja oppilaitoksissa. Toiminut Projektiyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä. Vuosina 2006 – 2014 hän toteuttanut useita kuntahallinnon kehitysprojekteja. Kehittämiseen on läheisesti liittynyt palvelujen tuotteistaminen. Hän on mm. kehittänyt Elisa Oyj:n projektiliiketoiminnan ja -hallinnan ProMet® konseptin, jossa johtaminen on tuotteistettu. Viimeisin kehitystyö on CPM® Creative Project Management eli Luova projektinhallinta menetelmän luominen ja tuotteistaminen.

Laaja projektijohtamisen käytännön kokemus kehitys-, liiketoiminta-, toimitus-, it- ja infraprojektien toteuttamisessa on luonut pohjan luennoimiseen. Hän on kouluttanut kursseillaan yli 160.000 henkilöä.

 

RISTO_PELINProjektivalmennus / Teollisuusprojektit
 
Risto Pelin, DI, projektihallinnan konsultti ja kouluttaja,
puh. 040 742 8324 risto.pelin@plusakatemia.com
 
Risto Pelin on toiminut yli 20 vuotta projektihallinnan kehittämis- ja koulutustehtävissä oman yrityksensä puitteissa ja osallistunut yli sadan yrityksen projektijohtamisen ohjeistamiseen. Aikaisemmin hän toimi Nokia-yhtymässä sisäisenä projektihallinnan konsulttina. Hänellä on myös vahvaa osaamista Microsoft Project ohjelmaan perustuvien projektihallinnan järjestelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta. Ristolla on vahva ote teollisuuteen ja insinööritaitojen projektinhallintaan.
 
Risto on myös tietokirjailija ja hänen teoksestaan Projektihallinnan käsikirja on tehty jo 7.painos 2011. Teos on projektiammattailaisten peruskäsikirja. Kirjaa käytetään kurseillamme oppilasmateriaalina. Risto on vankka Miscrosoft Project ammattilainen ja tehnyt ohjelmistolle suomenkielisen käsikirjan käsittäen projekti- ja yritystason järjestelmän. Kirjaa käytetään myös kurssimateriaalina. Risto Pelin on Projektiyhdistys ry:n perustajajäsen ja Project Management Instituten (USA) jäsen.

 

tappariProjekti- Ja Organisaatiovalmennus

Tapio Isolammi, KTM, fokusointivalmentaja
puh. +35840 0555 5500 tapio.isolammi@plusakatemia.com

Tapio Isolammi on johtanut projekteja 80-luvulta lähtien toimiessaan projektipäällikkönä ja tietohallinnon vetäjänä useissa yrityksissä eri toimialoilla. Projektijohtamisen ja projektimallien kehittäjänä sekä projektijohtamisen valmentajana hän on toiminut omassa yrityksessään 10 vuotta. Asiakaskunta on koostunut yksityissektorin ja julkishallinnon organisaatioista. Tapio on PMP sertifioitu ja hänellä on vankka projektijohtamisen teoriaosaaminen. Lisäksi Tapio on sertifioitu coach ja sen myötä hänellä on myös teoreettinen ymmärrys inhimillisestä toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Useimpiin Tapion valmennuksiin sisältyy osioita, joissa käsitellään aivojen toimintamalleja, ajankäytön ja stressin hallintaa.

Konsultointi ja kehittäminen osaamisalueet: Projektikulttuurin nykytilan arviointi ja kehittämisen ohjaus ja tuki. Ohjelman hallinnan kehittäminen. Projektisalkkujen perustamisen tuki. Projektidokumentaation kehittäminen. Projektituki projektin eri tilanteissa.

 

Pasi_MalmiProjektivalmennus

Pasi Malmi, HTT, projektijohtaja, projektihallinnan kehittäminen
puh. 0405087408 pasi.malmi@plusakatemia.com

Pasi Malmi on toiminut menestyksekkäästi ICT-alan projektipäällikkönä jo 27 vuoden ajan. Uransa aikana hän on erikoistunut ketteriin projektin-hallintamenetelmiin, joita hän on käyttänyt kaikissa projekteissaan aina vuodesta 1995 alkaen. Ketterät menetelmät kuten parannettu vesiputous, iteratiivinen malli, inkrementaalinen malli sekä Scrum ovat osoittautuneet toimiviksi useissa kymmenissä projekteissa, joiden kokoluokka on vaihdellut viiden hengen Scrum-tiimin lyhyistä projekteista aina satojen henkilöiden ja kymmenien miljoonien eurojen projekteihin. Pasi kykenee kertomaan ketterien menetelmien ongelmista ja riskeistä sekä siitä, miten nämä haasteet hallitaan.