Luova projektinhallinta

Palvelujen ja toimintojen kehittämisessä digitalisaatiolla keskeinen rooli. Projektien toteuttamisen haasteet ovat lisääntyneet, sillä tulee olla ketterä, tuloksellinen ja visuaalinen. Projektipäällikkö miettii miten toteutan tuon haastavan projektin niin, että ict ja kohderyhmät ovat tyytyväisiä. Jotta projektit onnistuvat tarvitaan sen suunnittelussa ja toteuttamisessa uutta ajattelua. Se tarkoittaa projektin suunnitteluun ja toteuksen luovuutta. Sitä tarvitaan myös johtamisjärjestelmissä. Tarvitaan uusia luovia projektikäytäntöjä. Tästä on hyvä esimerkki Plus Akatemian kehittämä CPM® Creative Project Management konsepti.

CPM® Creative Project Management

CPM® Creative Project Management on Plus Akatemian kehittämä ja rekisteröity luovan projektinhallinnan konsepti. Sen tarve on syntynyt siitä, että usein mikään jo tunnetuista konsepteista tai menetelmistä ei sovellu juuri halutun projektin käyttöön tai vähintään jotkin osat eivät siihen sovellu. CPM tarjoaa projektipäällikölle ja projektihenkilöstölle laajempia mahdollisuuksia ja välineitä projektien toteuttamiseen. Erityinen painopiste on jo suunnitteluvaiheen uudet välineet joka ottaa huomioon koko projektin tai sen osan erityispiirteet. Se vaikuttaa suoraan projektin toteutukseen ja organisointiin. Konseptin pääkehittäjä on Karel Åkerlund kysy häneltä lisää puh. 0505502865 tai karel.akerlund@plusakatemia.com

IT -työkalut

Luovaa projektinhallintaa tukevat hyvin Kanban tyyppiset it-työkalut. Tästä hyvä esimerkki on Trello, joka samalla tukee verkostomaista työtapaa ja soveltuu hajautetuille organisaatioille. Trellosta löytyy ilmainen henkilökohtainen työkalu ja maksullinen yritysversio. Trello on hyvin kytketty yhteen Googlen sähköpostin ja kalenterin kanssa. Tarkemmat tiedot www.trello.com

Myös perinteinen MS Project tai pilviversio voidaan sovittaa luovien projektien hallinta ja ohjausjärjestelmäksi.

Yrityskohtainen koulutus

Yrityskohtainen toimintatapamme tarjoaa yrityksille mahdollisuuden toteuttaa koulutuksia juuri oikeaan tarpeeseen ja ajankohtaan. Se on myös kustannustehokas tapa koulutuksen toteuttamiseen. Suunnittelemme tilaisuudet yhdessä yrityksen kanssa. Toimimme koko maan kattavalla alueella. Yrityskohtaiset koulutukset voivat olla esim. IPMA C tai CPM valmennus, MS Project suomeksi tai englanniksi tai projekti- ja salkunjohtaminen eri näkökulmista. Ota yhteys puhelimella 050 4340979 tai sähköpostilla myynti@plusakatemia.com

Vahvuutemme ovat huippuosaajat.

Osaavat valmentajamme tuntevat laajasti eri alojen yritystoimintaa, henkilöstön jaksamista tehtävissään ja johtamisen eri osa-alueita. Projektijohtamisen ja -hallinnan tuttuja termejä meille ovat IPMA, PMI, APM, CPM, Prince2, Scrum, Scrumban, Lean, Kanban, XP, jne. Rakenamme myös salkunhallintaa, menestyvää projektiliiketoimintaa ja asiakkaan projektityömalleja ja menetelmiä. Ota meihin yhteyttä jos jokin aihealue kaipaa tukea, kehittämistä tai koulutusta.

Luova projektinhallinta 

Luovuus on tämän ajan trendi ja mahdollisuus. Luovan  projektihallinta on ajattelumalli ja toimintatapa, joka yhdistää perinteiset ja uudet projektihallinnan menetelmät. Se vapauttaa projektipäällikön yksittäisen toimintamallin kahleista ja tarjoaa keinot erilaisten projektien suunnitteluun ja ammattimaiseen hallintaan.

CPM® Creative Project Management

Olemme kehittäneet ketterän CPM® Luovan projektihallinnan toimintatavan, joka kytkee yhteen niin vesiputousmallin, pienen ja suuren agilemallin, visuaalisen mallin ja laatuperiaatteen samassa projektissa. Luovan projektinhallinnan toimintakonsepti varmistaa uusimmat työtavat ja menettelyt sekä onnistumisen projekteissa ja hankkeissa. Ajatusmalli sisältää myös yleisiä projektihallinnan toimintatapoja ja prosesseja joita käyteään myös IPMA ja PMI sisällöissä. Konsepti täydentää IPMA National Competence Baseline osaamismäärittelyä. CPM® tarjoaa käytännön konkreettiset johtamisen ja toteuttamisen menetelmät.

Lataa tästä aiheesta ilmainen CPM  pdf-Kirja  CPM_Creative_Project_Management_ISBN_9789526790114_pdf

CPM valmentaja ja kehittäjä